Tuesday, 28 January 2014

Vocaloid Lyrics: Senbonzakura {Traditional Ver.} + English TranslationOsoremo shirazu ni haikara kakumei
Kiwamete rairaku hansen kokka
Hi no maru jirushi no jisaisha marogashi
Mono no choubuku ICBM
 
Kanjou no sen hashiri idete nansenhokuba nan no sono
Masurao otomego hanahiraku ukiyo no manima ni
 
Senbonzakura sayo ni irite kimi no koe mo todokazariki
Koko wa utage hagane no ori sono dantoudai de miorose yo
 
Sanzensekai tokoyo no yami nageki no uta kikoezariki
Seiran no sora harukekika na sono kousenjuu nite uchinuite
 
Kiseru no ame furu inase na shoukou
Yukitsu modoritsu no oirandouchuu
Anata mo omoto mo morohito yoriae
Samisen hougaku hi fu mi yo
 
Zenjou no mon kugurinukete gokurakujoudo yakuharai
Sadamete shimai wa daidan'en hakushu no aima ni
 
Senbonzakura sayo ni irite kimi no koe mo todokazariki
Koko wa utage hagane no ori sono dantoudai de miorose yo
 
Sanzensekai tokoyo no yami nageki no uta kikoezariki
Shokou no oka harukekika na sono senkoudan woba uchiageyo
 
Kanjou no sen hashiri idete nansenhokuba nan no sono
Masurao otomego hanahiraku ukiyo no manima ni
 
Senbonzakura sayo ni irite kimi no koe mo todokazariki
Koko wa utage hagane no ori sono dantoudai yori maiorite
 
Senbonzakura sayo ni irite kimi ga utai ware odoran
Koko wa utage hagane no ori saa kousenjuu woba uchimakure~English Translation~
A westernised revolution that knows no fear
An extremely open-hearted anti-war nation

Pedalling the bike marked with the Rising Sun
Exorcising things with the ICBM
 
Running along the belt line, always on the move
Warriors and little girls bloom, as told by the sad world
 
Thousands of cherry blossom flowing into the night, even your voice cannot be heard
This banquet is a steel prison, look down at us from the guillotine
 
The whole world is in endless darkness,  the lamenting song cannot be heard
Far from azure skies, shoot with that raygun!
 
The rain of the claypipe is that of a gallant officer
Going and returning are the procession of courtesans
You, his side and others gather
The Samisan, Traditional Japanese Music, 1 2 3 4
 
Passing through the gates of dhyana, Sukhavati, purging evil spirits
Surely it will be a denouement, between the applause
 
Thousands of cherry blossom flowing into the night, even your voice cannot be heard
This banquet is a steel prison, look down at us from the guillotine
 
The whole world is in endless darkness,  the lamenting song cannot be heard
Far from hills of hope, launch that flashing grenade!
 
Running along the belt line, always on the move
Warriors and little girls bloom, as told by the sad world
 
Thousands of cherry blossom flowing into the night, even your voice cannot be heard
This banquet is a steel prison, swoop down from the guillotine
 
Thousands of cherry blossom flowing into the night, you sing and I dance
This banquet is a steel prison, come shoot randomly with that raygun!

No comments:

Post a Comment